stroke - tłumaczenie słowa – słownik angielsko-polski Ling.pl (2023)

LING POLECA: KURS ANGIELSKIEGO ONLINE W ETUTOR

Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna wylew, udar; ruch, pociągnięcie; uderzenie; głaskanie; styl; zachęta; skok; takt; kreska, ukośnik; technika suw;
breast stroke - styl klasyczny;
at a stroke - za jednym zamachem;
give sb|sth a stroke - pogłaskać kogoś|coś;
suffer a stroke - mieć wylew|udar, dostać wylewu|udaru;
ten stroke five - dziesięć łamane przez pięć;
finishing stroke - ostateczny cios; nie kiwnąć, nie ruszyć palcem;
finishing stroke - ostateczny cios; nie kiwnąć, nie ruszyć palcem;

(Verb) popychać, uderzać; komplementować; przymilać się do; wykreślać; głaskać; gładzić;
stroke sb the wrong way - głaskać kogoś pod włos;
on the stroke of five - równo z wybiciem piątej, punktualnie o piątej;
stroke sb down - udobruchać, ugłaskać kogoś;
stroke sb down - udobruchać, ugłaskać kogoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
uderzenie
pociągnięcie
(fig): at a ~ za jednym pociągnięciem.
2.
(of clock) uderzenie
on the ~ of 5 z wybiciem godziny pi
3.
(paralytic attack) udar: he had a ~ on miał udar.
4.
(single movement of series) suw, pociągnięcie
~ of an oar pociągnięcie wiosłem.
5.
(in swimming) styl pływacki
what ~ does he use? jakim stylem on pływa?
6.
(single action or instance) posunięcie
he has not done a ~ (of work) nawet palcem nie ruszył
~ of genius przebłysk geniuszu
~ of luck łut szczęścia.
7.
(with pen, pencil etc.) pociągnięcie: (lit, fig): with/at a ~ of the pen jednym pociągnięciem pióra
(with brush) jednym pociągnięciem pędzla.
8.
(typ, oblique ~) ukośnik.
9.
(oarsman) wioślarz

vt głaskać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(po) głaskać, gładzić
porażenie, udar, uderzenie (też zegara) , wybicie (godziny) , cios, pociągnięcie, styl (pływacki) , ruchy rąk (przy wiosłowaniu, malowaniu, pisaniu) , przebłysk (genialności) , skok, suw (tłoka)
at a single ~ za jednym pociągnięciem
do not do a ~ (pot.) ~nie kiwnąć palcem
put sb off one's ~ rozproszyć czyjąś uwagę
~ the wrong way głaskać pod włos, irytować

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wylew, ruch (wykonywany przy wiosłowaniu), uderzenie, ukośna kreska, styl (pływacki), wybicie godziny, skok (tłoka), zachęta
głaskać, delikatnie szturchać
a ~of genius przebłysk geniuszu
not do a ~ of work nie kiwnąć palcem
~ sb down załagodzić kogoś, udobruchać kogoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ruch (w czasie pływania

np. ręką lub wiosłem)

łut

udar

zawór

zawał

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

str@Ukn (W zapisie alternatyw lub ułamków) Kreska pochyła; łamaniec; ukośnik; , , /" You need to complete form C7/8 (Musisz wypełnić formularz C7/8) - Student University of Leeds (1999) It's written with a stroke (Piszę się to przez ukośnik) - Student University College London (1999)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

udar m, porażenie n, apopleksja f, kreska f, pociągnięcie n

(Video) 20 Polish Words for Everyday Life - Basic Vocabulary #1

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

udar, porażenie, apopleksja, kreska, pociągnięcie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s uderzenie, cios
butt ~ cios kolbą

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n uderzenie, cios
pociągnięcie (pędzla, wiosła)
kreska
przebłysk
med. porażenie, udar
sport styl (pływ ania)
ruch (ramion)
at one stroke - za jednym zamachem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UDERZENIE

CIOS

SZTOS

RAZ

CIĘCIE

POCIĄGNIĘCIE PĘDZLA

SUW

TAKT

PRZEBŁYSK

KRESKA OŁÓWKIEM

WYBICIE GODZINY

ATAK (APOPLEKSJI) [MED.]

GŁASKAĆ SIĘ

GŁASKAĆ

POGŁASKAĆ

TEMPO: NADAĆ TEMPO

GŁADZIĆ

POGŁADZIĆ

MUSKAĆ

POMUSKAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V głaskać
N porażenie (wylew)
N linia (pędzla, pióra)
N uderzenie (zegara, ramion)
N styl (pływacki)
N za jednym zamachem

Wordnet angielsko-polski

1. (any one of the repeated movements of the limbs and body used for locomotion in swimming or rowing)
styl

2. (anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause
"winning the lottery was a happy accident"
"the pregnancy was a stroke of bad luck"
"it was due to an accident or fortuity")
przypadek, zrządzenie losu, traf, kazus, casus: : synonim: accident
synonim: fortuity
synonim: chance event

3. (a punctuation mark (/) used to separate related items of information)
ukośnik: : synonim: solidus
synonim: slash
synonim: virgule
synonim: diagonal
synonim: separatrix

4. (a sudden loss of consciousness resulting when the rupture or occlusion of a blood vessel leads to oxygen lack in the brain)
udar mózgu, wylew krwi do mózgu, wylew, apopleksja, incydent mózgowo-naczyniowy, udar: : synonim: apoplexy
synonim: cerebrovascular accident
synonim: CVA

5. (the oarsman nearest the stern of the shell who sets the pace for the rest of the crew)
strok: :

(Video) 3000 of the most important words of the Polish language. Part 1

6. ( (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand
"it took two strokes to get out of the bunker"
"a good shot requires good balance and tempo"
"he left me an almost impossible shot")
uderzenie: : synonim: shot

7. ( (sports) the act of swinging or striking at a ball with a club or racket or bat or cue or hand
"it took two strokes to get out of the bunker"
"a good shot requires good balance and tempo"
"he left me an almost impossible shot")
zagrywka, zagranie: : synonim: shot

8. (a light touch with the hands)
głaskanie, gładzenie: : synonim: stroking

Słownik internautów

głaskać
udar, zawał

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. cios
2. uderzenie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

prawić komuś komplementy, pochlebiać komuś, schlebiać komuś, kadzić komuś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kreska

linia

pauza

porażenie

wioślarz

zamachnięcie

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych -specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Udar mózgu

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. cios; uderzenie; 2. med. udar; 3. siln. skok; suw
~, compression - suw sprężania
~, deadly - cios śmiertelny
~, exhaust - suw wydechu
~, expansion - suw rozprężania
~, fatal - cios śmiertelny
~, finishing - dobicie
~, firing - suw zapłonu
~, heat - udar cieplny
~, lightening - uderzenie pioruna
~, induction - suw zasysania
~, master - uderzenie mistrzowskie
~, naval - uderzenie marynarki wojennej
~, nuclear weapon - uderzenie bronią jądrową
~ of fortune - przen. uśmiech losu
~ of genius - przen. przebłysk geniuszu
~ on the bell - uderzenie w dzwon
~, piston - siln. skok tłoka
~, power - suw pracy
~, suction - suw zasysania
~, sword - cios mieczem, uderzenie mieczem

Słownik techniczny angielsko-polski

1. uderzenie n, udar m
2. suw m, skok m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Stripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.
Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Jesus Army

They do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
Nie wyrastają od razu w pełni rozwinięte za pociągnięciem pióra biurokraty.

statmt.org

(Video) 100 most useful Polish words

I'd had a stroke but, more unusually, thanks to a blood clot at the base of my brain, I'd also developed a rare neurological disorder called locked-in syndrome, a condition in which I was a prisoner in my own body.

www.guardian.co.uk

The difference lies at the feet or tips of the letters, with a serif typeface carrying a finishing stroke often appearing to ground the letter on the page.

www.guardian.co.uk

Tiridate: That's a stroke of luck / You dragging Zenobia / Out the river, Trigane.

www.guardian.co.uk

Speculation had been brewing about another dynastic succession since Kim Jong-il reportedly suffered a stroke in August 2008.

www.guardian.co.uk

And for a moment, I see him like he was before the stroke.
I przez chwile widze go takim, jakim byl dawniej, przed udarem.

After a stroke, you have to learn to everything over again.
Po wylewie musisz wszystkiego uczyć się od nowa.

The good news is it doesn't look like a stroke.
Dobra wiadomość jest taka że to nie wylew.

For an old man who had a stroke, it is.
Dla staruszka to jest daleko. Co pan robi?

Mom if I say yes are you going to have a stroke?
Mamo, jeśli powiem, ze tak, będziesz miała zawał.

Why can't you die from a stroke like everybody else?
Dlaczego nie mogłeś umrzeć na wylew, jak wszyscy?

It's important you understand how serious heat stroke can be.
Musi pan zrozumieć, jak poważne skutki może mieć udar słoneczny.

If I get this done in five minutes, she won't stroke out.
Jeśli to zrobię w pięć minut, to nie będzie miała udaru.

Good news. Head doesn't show any signs of a stroke.
Dobre wieści, tomografia nie wykazuje żadnych oznak wylewu.

Do you know it's been a year since Mom's stroke?
Wiesz minął już rok od kiedy mama miała udar.

Keep it up like this, you'll have a stroke before you're 50.
Trzymaj tak dalej, to będziesz miał zawał przed 50-tką

His friend is coming over at the stroke of midnight.
Jego przyjaciel... będzie o północy głaskany.

You've hardly left the car, how can you have sun stroke?
Nawet nie wyszedłeś z samochodu, od kiedy się poznaliśmy. Jak możesz mieć udar?

That, and you got enough salt in here to give my kid a stroke.
To jest niedogotowane. Poza tym od takiej ilości soli mój dzieciak dostałby udaru.

Why did you take the penalty stroke at the last minute?
Dlaczego wziąłeś karny w ostatniej minucie?

Could also be our only warning before a massive stroke.
Może być jedynym ostrzeżeniem przed rozległym zawałem.

That was a clever stroke she played there last night.
To była sprytna zagrywka, ta którą zrobiła zeszłej nocy.

Nine hours is a lot of time to be out for a mini stroke.
godzin to dużo czasu, by wyjść z mini udaru.

It's been two years since his stroke, and you haven't contacted him.
Już dwa lata minęły odkąd dostał udaru, i nawet go nie odwiedziłaś.

He has more than enough eyes to watch him stroke his cock.
Już dość oczu patrzy, jak pieści sobie kutasa.

No, it was just a stroke of luck I didn't kill him.
To był uśmiech losu, że go nie zabiłam.

When he left her home, she had a stroke.
Gdy zostawił ją, ona miała atak.

Tell her my mother had a stroke and I had to leave.
Niech pan jej powie, że moja matka miała wylew i musiałem iść.

It's amazing how much a stroke can affect somebody's life.
To zadziwiające jak udar może zmienić czyjeś życie.

You set the stroke to maximum, that is level with the table, or zero.
Ustawia się uderzenie na maksimum, to jest poziom stołu, lub zero.

What a stroke of luck, you finding that factory in China.
Co za szczęście, że znalazłaś tę fabrykę w Chinach.

And my mother's had a stroke, and she wants to be involved.
A moja matka miała udar i chcę się zaangażować.

The news has so shocked my aunt, it's brought on a stroke.
Wiadomość tak wstrząsnęła moją ciotką, że doznała udaru.

Alan and I have had separate bedrooms since the stroke.
Od czasu wylewu Alan i ja mieliśmy oddzielne sypialnie.

We're covering that shave live, from the first to the last stroke.
Mamy świetną okazję widzieć to wszystko, od pierwszego do ostatniego ruchu.

Something happens with one stroke and you see it.
Z każdą kreską coś się dzieje i ty to widzisz.

Now you care for her at home. - She had a stroke.
Była w szpitalu, ale teraz opiekujesz się nią w domu.

I feel like having stroke. my heart is breaking.
Czuję się, jakbym miała dostać wylewu. Moje serce się łamie.

Stroke her hair, but not put her hand inside my pants.
Pogłaskać włosy, a nie kłaść jej rękę w moje spodnie.

It was the only way to rule out a stroke or brain hemorrhage.
To był jedyny sposób na wykluczenie udaru albo wylewu.

But to let her kiss you and stroke your hair
Ale żeby pozwalać jej się całować I gładzić po włosach

He had a stroke three months ago and he can barely move.
Trzy miesiące temu doznał udaru i ledwo się porusza.

Hour after hour, she'd stroke my hair, watching over me.
Godzina za godziną głaskała mnie po włosach... i czuwała przy mnie.

And he picked up another stroke when Jones bogeyed the second.
Nadrobił kolejne na drugim dołku, gdy Jones nie trafił na para.

A stroke victim from the convalescent center gave this to me.
Ofiara udaru z centrum rekonwalescentów, dała mi to.

We will then crush the rebellion with one swift stroke.
Wtedy zdławimy Rebelię jednym błyskawicznym uderzeniem.

You have a stroke or heart attack, people feel bound to help you.
Jak będziesz miała atak, ludzie zrzucą się by cię ratować.

If I stroke your hair, it might be cinema.
Jeśli pogłaskam twoje włosy, to może to będzie w kinie.

With one bold stroke, we could change all that.
Lecz możemy to zmienić jednym śmiałym uderzeniem.

I can get rid of him and use him in one stroke.
Mogę za jednym zamachem pozbyć się go i go użyć.

It could have been severe heat stroke, heart, anything.
To mógł być silny udar cieplny, serce, cokolwiek.

The good news is, it's isolated ophthalmoplegia, which means you didn't have a stroke.
Dobrą wiadomością jest, że to oddzielna oftalmoplegia, co oznacza, że nie miałeś udaru.

It is not something that we can do with public funding or at the stroke of a bureaucrat's pen.
Nie jest to coś, co możemy robić, korzystając z publicznego finansowania lub za jednym pociągnięciem pióra biuroktraty.

More likely to cause a stroke, not the psychosis.
Bardziej prawdopodobny byłby udar, nie psychoza.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 10/03/2023

Views: 5428

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.